Specialist in betrouwbare metingen, nauwkeurige maatvoering en efficiënt uitzetwerk

Landmeetkundig studiebureel Braem International Survey nv is uw partner voor optimale maatbeheersing in alle fases van uw bouwproject. We werken nauw samen met aannemers, architecten en projectontwikkelaars om uw bouwproject tijdig en correct te realiseren.

Met meer dan 55 jaar ervaring, in duizenden grote en kleine projecten, zijn we uw geschikte ingenieur, landmeter en maatvoerder.

MISSIE
Braem International Survey stelt zich tot doel haar opdrachtgevers uit de bouwwereld een optimale maatbeheersing te helpen realiseren die voldoet aan de van toepassing zijnde eisen. Maatbeheersing betekent in deze uitdrukkelijk dat de kosten in het bouwproces minimaal moeten zijn om toch de vereiste precisie, nauwkeurigheid en gebruiksgemak voor de bouwpartners te bereiken.

VISIE
Het opstellen van een maatvoeringsplan dat op afroep wordt uitgevoerd door ervaren maatvoerders in een veilige werksituatie. De werkzaamheden worden grondig voorbereid en het resultaat van de maatvoeringswerkzaamheden wordt duidelijk gecommuniceerd aan de klant-gebruiker. “Het” van de eerste keer juist bouwen is het goedkoopste voor de aannemer, dat is wat sustainability voor ons betekent. In onze verbintenis met de klant leggen we focus op het verhogen van de klantentevredenheid en de continue verbetering van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Neem vrijblijvend contact op en stel ons uw projectvraag

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.

Uitzetten op de bouwplaats

Bij de start en tijdens een bouwproject markeren we de belangrijke punten en assen van de werf. We zorgen dat het gebouw correct is uitgezet en dat u steeds over de assen en hoogtemaat beschikt op de plaats en tijdstip waar u ze nodig heeft. Zo vermijdt u dure vergissingen en verliest u geen productietijd. De aannemer kan bouwen op ons uitzetwerk, aangeleverd ‘op afroep’.

Plaatsbeschrijving

Als aannemer of bouwheer wilt u de situatie vóór en na de bouwwerken vastleggen met het oog op betwistingen achteraf. Onze landmeter-expert maakt een tegensprekelijk procesverbaal van plaatsbeschrijving. Als verhuurder of huurder bent u verplicht een plaatsbeschrijving te laten opmaken bij huuroverdracht zodat u die kan registreren samen met het huurcontract.

Schatting en waardebepaling

Wilt u precies weten wat uw eigendom waard is voor u beslist over te gaan tot verkoop, aankoop, verhuur of inbreng in een onderneming? Heeft u nood aan een objectieve visie op uw vastgoed? Vertrouw dan op de kennis en onafhankelijkheid van onze gezworen landmeter-expert.