image description

Plaatsbeschrijving bij huurcontract

Een plaatsbeschrijving bij start en einde van een huurovereenkomst is aangewezen voor de eigenaar van het verhuurde pand. Alleen met een tegensprekelijk opgemaakte plaatsbeschrijving kunt u achteraf eventuele schade terugvorderen van de huurder.

Onze plaatsbeschrijvingen worden uitgevoerd door onze landmeter-expert en gelden als bewijs tussen partijen en voor de rechtbank. Laat de plaatsbeschrijving registreren samen met het huurcontract, zo staat u sterker in geval van calamiteiten.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.