image description

Plaatsbeschrijving bij werken

Alle aannemers van wegeniswerken, bouwwerken en afbraakwerken laten best een gedetailleerde plaatsbeschrijving opmaken bij de start van de werken. Immers, de aannemer is er toe gehouden geen schade bij derden te veroorzaken. Indien bij de werken schade wordt toegebracht aan aanpalende gebouwen, wegen of infrastructuur dan zal de aannemer moeten instaan voor herstel of vergoeding. De plaatsbeschrijving is dan ook een zeer belangrijk bewijsstuk om latere betwistingen met buurtbewoners of met de overheid uit te klaren. Bij calamiteiten, of als meerdere aannemers vlak na elkaar komen, is het tevens van belang een tussentijdse plaatsbeschrijving uit te voeren zodat verantwoordelijkheden bij de juiste partij kunnen worden gelegd. Het is ook van belang de plaatsbeschrijving bij einde der werken uit te laten voeren, ook al is er geen schade, zodat het dossier wordt afgesloten.

Indien de aannemer geen plaatsbeschrijving laat opmaken – bewijs leveren wordt dan moeilijker - riskeert hij te moeten opdraaien voor reeds bestaande schade.
Waar nodig kunnen wij de plaatsbeschrijving ook in het Frans, Engels of Duits opstellen.
Uiteraard mag de aannemer en bouwheer niet nalaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een ‘alle bouwplaats risico verzekering’ af te sluiten.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.