image description

Akoestisch doormeten en paalfunderingen

Na het inbrengen van uw paalfunderingen, zorgt Braem International Survey nv desgewenst voor het akoestische doormeten van uw betonpalen. Samen met sonderingen en boorstaten krijgt u met akoestisch doormeten inzicht in de integriteit van de paalfundering.

Dankzij akoestisch doormeten kan men snel zien of een heipaal gebroken is. Bij in de grond gevormde palen kunnen defecten zoals breuken, insnoeringen of holten waargenomen worden in het reflectogram. Tevens wordt de paallengte gemeten. Zo kunt u aanpassingen aan uw fundering tijdig doorvoeren indien dat nodig is.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.