image description

Heibegeleiding

Het heien van de betonpalen is vaak de eerste zichtbare stap in uw bouwproces. Het is ook een cruciale stap: die heipalen zorgen voor de stevigheid en draagkracht van uw hele constructie. We begeleiden het heiproces en leggen de resultaten vast in een helder rapport met paalgegevens, kalenderwaarden en eventuele afwijkingen.

Moet u palen in het water heien? Indien geen piket kan worden uitgezet zal onze maatvoerder u begeleiden bij het plaatsen op de juiste positie en loodstand.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.