image description

Archeologie

Waar graaft u best de proefsleuven en werkputten voor uw archeologische site? Hoe brengt u de ondergrondse structuur in kaart? En hoe vermijdt u per ongeluk schade toe te brengen aan de artefacten die u wilt onderzoeken?

Onze zorgvuldige opmeting bij de start en het verloop van uw archeologisch project is cruciaal voor het succes ervan. Zowel 3D ‘total-station’ metingen als fotogrammetrische opnames en modelleren behoren tot onze mogelijkheden. Het fotogrammetrisch model kan ook met luchtopname vervolledigd worden.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.