image description

'As built' plannen

Soms eist de opdrachtgever dat van het gemaakte werk de opgeleverde toestand wordt vastgelegd.

Naar de toekomst is het van belang te weten waar de paalfundering, rioleringen en leidingen zitten. Zo kan bij latere uitbreiding, nieuwbouw of graafwerkzaamheden hiermee rekening worden gehouden.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.