image description

Naukeurigheidswaterpassing

Tijdens risicovolle bouwwerkzaamheden zoals graafwerken dicht bij gebouwen of trillen van damwanden of zware bronbemaling, is het aangewezen meetbouten in aanpalende gebouwen periodiek te waterpassen.

Bij bewaking van de meetbouten tijdens de werken kunnen zettingen tot 1/10mm gemeten worden. Bij reeds vooraf aanwezige schade, of bij calamiteiten, kunnen scheurmeters geplaatst worden. Voor het opmeten van de vlakheid van een vloer of voor het opstellen van machines kan een nauwkeurigheidswaterpassing vereist zijn. De metingen kunnen zelfs temperatuur onafhankelijk uitgevoerd worden.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.

Some noteworthy cases