image description

Leidingregistratie

Nutsbedrijven en wegenbouwers hebben er alle belang bij dat nieuwe leidingen worden ingemeten voordat de leidingsleuf wordt dicht gelegd.

De meetresultaten worden geregistreerd in het landelijk coördinatenstelsel. ‘As built’ plannen worden opgemaakt. Zo kunnen achteraf, bij volgende werkzaamheden, bestaande leidingen weer worden uitgezet om schade bij graafwerkzaamheden te voorkomen.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.