image description

Terreinen

Bij de ontwikkeling van een bouwproject start u best met een gedetailleerde meting. We vergelijken de ingemeten digitale situatie met het kadastraal plan en uw ontwerpschetsen. Dat is belangrijk voor het detailleren van uw ontwerp, aanvragen van een bouw- en milieuvergunning, terreininrichting, als start van uw tuinaanleg, in het kader van een verkoop, ...

Het inmeten van erfscheidingen, gebouwen en opstallen, belendingen, gabarit, paden, wegen, parkings, groenzones, bomen, waterpartijen en grachten, terreinhoogte, vloerhoogte, oude funderingen, topografie…

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.