image description

Inbreidingslocaties

De sloop van oude gebouwen zorgt vaak voor een grote, open ruimte die opnieuw ontwikkeld kan worden. Vóór of tijdens de ontwerpfase van de architect, overlegt u best met uw landmeter-expert.

We meten nauwkeurig de beschikbare ruimte, en het gabarit van de aanpalende gebouwen. Metingen kunnen dikwijls ook vóór de sloop uitgevoerd worden, zodat uw activiteit in het oude gebouw kan blijven doorgaan tijdens het ontwerp van de nieuwe situatie.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.