image description

Verbouwingen, uitbreidingen en installaties

U start best met het laten uitvoeren van een gedetailleerde meting vóór het ontwerp van een verbouwing, belangrijke uitbreiding van uw pand, of installatie van staalstructuren en machines.

We werken de opmeting uit in tekeningen, eventueel met verschillende aanzichten of snedeplannen. Voor complexere of moeilijk voor te stellen situaties wordt e.e.a. verduidelijkt met foto’s. We beschikken ook over meettoestellen die het gemeten punt registreren samen met een foto waarin het werkelijk gemeten punt te zien is. We kunnen de opgemeten situatie digitaal vergelijken met wat opgetekend staat in de ontwerpplannen.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.