image description

Meetstaten & vorderingsstaten

Bij heel wat posten uit de meetstaat gaat het over vermoedelijke hoeveelheden. Voor uw afrekeningen kunnen we uit de plannen, maar ook door metingen van het gerealiseerde werk, de juiste hoeveelheden bepalen.

Bij grondverzet voor bouwputten, ontgravingen en ophogingen en bij verschillende grondsoorten kunnen meerdere meetsessies noodzakelijk zijn. Bij grootschalige renovaties is het soms wenselijk dat e.e.a. wordt geïnventariseerd en/of opgemeten wordt. Voor aannemers en calculatiebureaus springen we graag bij als meetstaten nog moeten worden gemaakt of gecontroleerd. Voor alle posten van het bestek kunnen we meetstaten maken conform de normen of specificaties van de architect. U ontvangt dan van ons de hoeveelheden, een samenvatting en een overzichtelijk verslag.

Contact us

Give us information, then we can discuss your project no strings attached.